Warsztat
Ślusarsko-Mechaniczny
Mieczysław Marczyński

ul. 23 Października 20
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 777-141-56-13

tel. 608-728-784

PROFMAR
Adam Marczyński

ul. 23 Października 20
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 777-251-93-26

tel. 500-700-960
biuro@profmar.pl

Stanisław Marczyński

Osobą od której rozpoczęła się działalność związana z obróbką metalu i świadczeniem usług dla ludności był Stanisław Marczyński. W latach 1937 - 1945 zdobywał on doświadczenie w zawodzie  tokarza, pracując w  Wytwórni Tłoków Pierścieni i Sworzni  Tłokowych "Erge Motor" mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Mylnej 38. Po zdobyciu zawodu w latach 1945 -1946 pracował w Zakładach H. Cegielski Sp. Akcyjna. W latach 1946 - 1952 związany był z "Parowozownią Główną Osobową Poznań" w której to pracował w warsztatach naprawczych jako tokarz. Od roku 1952 do 1955 podjął pracę w Warsztacie Mechaniczno-Ślusarskim Antoniego Banaszaka, gdzie również pracował na stanowisku tokarza. Zdobyte doświadczenie oraz upór i wielokrotnie prezentowana odwaga spowodowała, że w roku 1955 rozpoczął on swoją życiową przygodę z Cechem Rzemiosł Metalowych  i Elektrotechnicznych w Poznaniu oraz otworzył własny "Warsztat Tokarski Stanisław Marczyński". Warsztat  mieścił się w Poznaniu przy ulicy Strusia 3A i zajmował się głównie świadczeniem usług dla ludności i zakładów rzemieślniczych z terenu Poznania i okolic. W latach 1959 i 1973 zdobywa kolejne uprawnienia mistrzowskie. Przynależność do Cechu i chęć wprowadzenia zmian oraz w trosce o prawa rzemieślników, "zaowocowała" bardzo aktywnym udziałem w życiu i wydarzeniach cechowych. W kolejnych latach godził on pracę w swoim Warsztacie z działalnością społeczną dla dobra rzemiosła. Zasiadał kolejno w różnych komisjach cechowych, następnie w Zarządzie Cechu a w latach 1981 - 1989 pełnił funkcję Starszego Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu.  Za swoją pracę i wniesiony wkład w pracę dla społeczności rzemieślniczej został odznaczony najwyższymi odznaczeniami rzemieślniczymi i państwowymi. W dniu 03 września 1992 roku zawiesił działalność swojego warsztatu.

Mieczysław Marczyński

Przyglądający się pracy Stanisława, syn Mieczysław postanawia pójść w jego ślady. W latach 1960 rozpoczyna pracę w fabryce H. Cegieliski- Poznań, w której to zdobywa zawód tokarza i nabiera doświadczenia zawodowego. Od roku 1965 związany jest z Poznańskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2, w którym to w Bazie Sprzętowej pracuje na stanowisku tokarz-mechanik, gdzie nabywa dalszych doświadczeń ze sprzętem budowlanym. Zdobyte doświadczenie i wysokie umiejętności w zakresie obróbki pozwoliły na kolejną zmianę pracodawcy. Od roku 1970 pracuje on w Warsztatach Ortopedycznych Akademii Medycznej w Poznaniu i zajmuje się bezpośrednio wytwarzaniem podzespołów oraz kompletowaniem indywidualnych endoprotez. Przełomowym momentem w życiu jest rok 1976, w którym to decyduje się otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "Warsztat -Ślusarsko-Mechaniczny MIeczysław Marczyński". Zakład od początku swojego istnienia po dzień dzisiejszy, przynależy do Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu.   W kolejnych latach, Mieczysław Marczyński  zdobywa trzy tytuły mistrzowskie, bierze czynny udział w różnych komisjach cechowych i za wniesione zaangażowanie zdobywa stosowne odznaczenia rzemieślnicze. Od początku istnienia firmy, warsztat zlokalizowany jest w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym.

Adam Marczyński

Kontynuację rodzinnych tradycji podtrzymuje Adam Marczyński, który w roku 2002 po ukończeniu studiów z zakresu Ekonomiki i Organizacji Usług Technicznych, rozpoczyna swoją działalność gospodarczą pod nazwą PROFMAR Adam Marczyński. Początkowo firma zaangażowana była w pracę w dziale serwisu w firmie "Dom Handlowy Henryki i Pawła Korbanków", następnie od roku 2014 w organizację od podstaw i zarządzanie serwisem w firmie ZBB Grzegorz Zieliński dysponującą jedną z najnowocześniejszych i największych w kraju flotą maszyn i pojazdów. Zapotrzebowanie na inwestycje drogowe w kraju przesądziło o równoległej inwestycji w nowoczesne maszyny budowlane i rozpoczęcie świadczenia usług sprzętowych na największych projektach autostradowych. Załamanie się koniunktury w sektorze budownictwa drogowo-autostradowego po roku 2012 oraz bogata wiedza techniczna i znajomość problemów z jakimi na co dzień spotykają się użytkownicy sprzętu budowlanego stała się punktem zwrotnym w działalności firmy PROFMAR Adam Marczyński.  Od roku 2013 świadczymy wspólnie usługi regeneracji i napraw mechanicznych maszyn i urządzeń  oraz świadczymy usługi doradztwa technicznego.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.